Nytt gårdshus i Vasastan ska ge 15 lägenheter

Intill det planerade huset finns ett hus från 1884 och ett från 1918.
Intill det planerade huset finns ett hus från 1884 och ett från 1918.
Flera bostadshus intill Birger Jarlsgatan kan förlora en tredjedel av sin innergård.
Här vill staden bygga ett hyreshus med 15 lägenheter.
Nu ställer sig Norrmalms stadsdelsförvaltning positivt till planerna.

I korsningen mellan Frejgatan och Birger Jarlsgatan i Vasastan finns en innergård på 620 kvadratmeter. Här vill Stockholms stad bygga ett gårdshus med 15 hyresrätter.

En tredjedel av gården försvinner

Huset ska byggas i sex våningar och lägenheterna föreslås bli mellan 35 och 94 kvadratmeter stora. Högst upp i gårdshuset föreslås en terrass med en närliggande gemensamhetslokal där hyresgästerna ska kunna laga mat och umgås.

Så ser innergården ut i dag.

Innergården är i dag 620 kvadratmeter stor och omges av flera bostadshus. När huset byggts kvarstår 390 kvadratmeter av gården.

Planen har varit ute på samråd och nu har Norrmalms stadsdelsförvaltning yttrat sig om bygget.

Kan antas nästa år

Stadsdelsförvaltningen tar upp nackdelar som förändrade ljusförhållande och skuggor, men anser att fördelarna med huset väger tyngre. De anser också att de nya planerna för innergården bidrar till en bättre utemiljö för barnen i området.

I dag består innergården till största del av betongplattor och i de nya planerna planareas för fler gröna planteringar.

Bygget har varit ute på samråd och ska nu granskas. Detaljplanen väntas antas till sommaren 2018.