Garnudden anpassas till funktionsnedsatta

Projektet i Garnuddens naturreservat ska vara klart i början av 2019.
Projektet i Garnuddens naturreservat ska vara klart i början av 2019.
Garnudden utegym
Gymmet kommer att kompletteras med fler redskap som är anpassade till funktionsnedsatta.
Kommunen ska nu anpassa naturreservatet Garnudden till funktionsnedsatta. Det ska göras ett 1500 meter långt ledstråk för personer med synnedsättning och kompletteringar av utegymmet.

Salems kommun har fått bidrag från Länsstyrelsen för att anpassa naturreservatet Garnudden till funktionsnedsatta. Projektet heter ”Naturen på lika villkor” och är ett initiativ från det kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Det som ska göras är bland annat ett 1500 meter långt ledstråk för personer med synnedsättning, komplettera utegymmet med fler redskap som är anpassade till rullstolsburna och muskelsvaga med rörelsenedsättning, samt installera sju nya sittbänkar längs slingans ledstråk.

Projektet påbörjas under 2018 och avslutas under början av 2019.

Fakta

Det här planeras för Garnudden

  • Anläggning av ett 1500 meter långt ledstråk för personer med synnedsättning, längs den slinga som redan finns idag
  • Installera 7 nya sittbänkar längs slingans ledstråk.
  • Hårdgöra marken vid grillen och utegymmet
  • Installera en anpassad grill vid den befintliga grillplatsen.
  • Installera anpassade bänkbord vid grillplatsen.
  • Komplettera det befintliga utegymmet med fler redskap anpassade för alla, även för rullstolsburna och muskelsvaga personer med rörelsenedsättning.
  • Installera vägvisande skyltar till gymmet och grillplatsen