Gaspriser kan bli reglerade

Bromma Stockholm Gas senaste prisökning har fått utstå häftig kritik.

Nu har Energimarknadsinspektionen fått i uppdrag av regeringen att utreda gasmarknaden och komma med förslag till lagändringar som ska stärka konsumentskyddet. Både Fastighetsägarna i Stockholm och Konkurrensverket anser att gasmarknaden i staden ska regleras på samma sätt som naturgasnäten på väst och sydkusten, eftersom bolaget levererar en blandning av naturgas och luft i sitt nät.