Gäss får skjutas vid golfbanan

UPPLANDS-BRO Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på vitkindad gås på Bro Hof golfbana efter en ansökan från golfklubben.

Från beslutsdagen den 30 augusti till och med den 15 oktober får högst tio vitkindade gäss fällas och endast en fågel åt gången.

Jaktens syfte är bland annat att hindra allvarliga föroreningar från gässen.