Nej till ökad avskjutning av gäss

Golfängarna Många stör sig på alla gäss vid Golfängarna som smutsar ner gräsmattorna.

Moderaterna har föreslagit att fågelbeståndet måste minska för att öka allmänhetens tillgång till parken. Förvaltningen pickar årligen sönder kanadagässens ägg i området. En viss avskjutning av kanadagäss sker också. Stadsbyggnads- och miljönämnden vill inte skjuta fler gäss än vad som redan görs. Om fåglarna känner sig jagade kan de bli mer aggressiva.