Gästerna för fulla – nattklubben varnas

Polisen vill att Sturecompagniet ska stänga två timmar tidigare. Nattklubben på Sturegatan ska ha misskött serveringen av alkohol så mycket att staden nu ska hålla extra koll på krogen.

En utslagen kvinna inlåst på en toalett, berusade människor som dansar i skinnsofforna och flera slagsmål där trasiga flaskor använts som vapen.

Efter rapporter från polisen riktar tillståndsenheten i Stockholms stad nu kritik mot Sturecompagniet i ett tjänsteutlåtande och varnar nattklubben för att man serverat alltför berusade människor som sedan orsakat stök.

– Varningen beror på det stora antalet polisingripanden, säger Anders Häregård, enhetschef på tillståndsenheten i Stockholms stad.

Sedan maj 2011 har det vistats 33 personer inne på Sturecompagniet som varit så fulla att de inte borde ha serverats, enligt utlåtandet.

Bara under 2013 återfinns 19 sådana fall. Siffran är inte hög sett till antalet gäster, men enligt staden har inte restaurangens storlek någon betydelse.

Stora nattklubbar och krogar måste helt enkelt se till att hålla koll på alla gäster, även om de är många.

Att personerna trots höga promillehalter serverades har, enligt tillståndsenheten, medfört att sex fall av misshandel har förekommit inne på nattklubben.

För dessa brister varnas nu alltså nattklubben. Polisen tycker att problemen är så pass allvarliga att de föreslår att Sturecompagniet får stänga klockan tre på morgonen, i stället för klockan fem som man gör nu.

Tillståndsenheten tycker dock inte att det går att bevisa att problemen är större efter klockan tre och nöjer sig därför med en varning och meddelar att man nu kommer att intensifiera tillsynerna på klubben. Men framför allt ska man föra en bättre dialog med nattklubbens ledning.

– Det finns inga mål i sig

att varna klubbarna eller att återkalla serveringstillstånden. Det här ska mest ses som en signal att något måste göras. Och om det inte blir bättre kan det bli aktuellt med en återkallelse, men dit är det långt, säger Anders Häregård.

Även Berns får en varning från staden efter att det förekommit brister i alkoholserveringen.

Lokaltidningen Mitt i har upprepade gånger utan framgång sökt ansvariga från Sturecompagniet.

Fakta

Uppemot 100 varningar delas ut årligen

Staden har tre nivåer på straffskalan som man kan dela ut till krogarna. Det lägsta är en erinran, följt av en varning och det hårdaste straffet är att dra tillbaka serveringstillståndet.

Enligt enhetens egna uppskattningar delas mellan 70 och 100 varningar ut årligen.

Återkallelser är ovanligare och brukar ligga på 30 stycken om året. De allra flesta återkallelser brukar bero på misskött ekonomi.

Källa: Stockholms stad