Gata grävs upp – igen

SOLNA STATION Delar av Förvaltarvägen måste grävas upp igen. Solna Vattens nya ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten har stött på hinder under jord, och måste läggas djupare.