Gåtåget tar täten

Gåtågets väg genom skogen. Från vänster: Ludvig, Johan, Pontus, Karl-Johan, Ebba, Jakob, Peder, Filippa, Carl, Fanny.
Gåtågets väg genom skogen. Från vänster: Ludvig, Johan, Pontus, Karl-Johan, Ebba, Jakob, Peder, Filippa, Carl, Fanny.
Peder Lindskog.
Peder Lindskog.
Fler barn ansluter vid Sticklingebron. Från vänster: Ludvig, Johan, Wilhelm, Karl-Johan, Noura, Jakob, Peder, Ebba, Vincent, Fanny, Pontus, Carl.
Fler barn ansluter vid Sticklingebron. Från vänster: Ludvig, Johan, Wilhelm, Karl-Johan, Noura, Jakob, Peder, Ebba, Vincent, Fanny, Pontus, Carl.
Stressade föräldrar väljer ofta att skjutsa i bil.

Genom att turas om med att gå med barnen till Sticklinge skola blir det säkrare framför skolan – och piggare barn.

Klockan 7.20 är det folktomt på Krokusvägen i Islinge. Medan solen torkar upp daggen från gräset börjar också fler barn att dyka upp utanför Peder Lindskogs hus.

– Vi åkte bil förut. Det här är roligt för man har alltid någon att vara med och leka med, säger Filippa Lundgren.

För tre år sedan brukade Peder Lindskog och hans fru skjutsa sina barn till skolan. Men så väcktes en idé bland föräldrar med barn i Sticklinge skola; Varför inte turas om att gå den knappt två kilometer långa promenaden?

– Det här är inte något jag skulle ha tid med varje dag. Det en skön start på dagen, också för oss föräldrar. Och jag har hört från lärare att barnen är mer pigga när skoldagen börjar än när de åkte bil, säger Peder Lindskog.

Den här hösten är runt tio familjer med i det så kallade ”Gåtåget”. Därför räcker det att Peder följer barnen en dag varannan vecka till skolan. Resten av dagarna går någon annan av föräldrarna. Det finns inget väder som gör att gåtåget behöver ställas in.

– Barnen har inte samma bild av dåligt och fint väder som vi vuxna har. Is och snö är favoriterna, särskilt om man kan åka kana på isen i backarna. I december när det är mörkt får barnen ha pannlampor på sig.

Det kan behövas när en stor del av vägen går genom skogen. I dag är det dock finväder med en klarblå himmel som lyser mellan träden. Barnen börjar skratta åt en ballong som fastnat i en trädkrona. Plötsligt korsar ett rådjur stigen bakom oss.

– Kommer du ihåg när det var vattenpölar och vi hade regnbyxor men inte du och jag hoppade så att du blev blöt, säger Ebba Lindskog, Peders dotter som precis börjat första klass.

Fredrik Meurman, trafikplanerare vid Lidingö stad, tycker att det här är ett bra exempel på när barnen sätts i fokus. Sedan 2012 driver kommunen projektet ”Säkra skolvägar” som syftar till att skapa trafiksäkra miljöer kring skolor och att uppmuntra barn att gå eller cykla till skolan.

– Vi har sett att beteendena vid olika skolor kan se väldigt olika ut. Vissa har mer utav en kultur att gå eller cykla till skolan medan andra är väldigt bilburna.

Ofta tycker föräldrarna att de sparar tid genom att ta bilen till skolan. ”Säkra skolvägar” försöker få föräldrar att se vinsterna som finns med att välja alternativ. Något som blir tydligt när man sätter barnen i fokus, säger Fredrik Meurman.

– Från studier vet man att barn får lättare att koncentrera sig om de har fått någon form av fysisk aktivitet innan skolan. Gåtåget är ett jättebra exempel där föräldrarna sparar tid samtidigt som barnen får gå till skolan.

Nästan alla kommunala skolor på Lidingö har i dag en skolreseplan som tagits fram av Fredrik Meurman och hans kollegor, tillsammans med vårdnadshavare och rektorer. Där beskrivs elevernas resvanor, trafiksituationen kring skolan, och problem och mål för framtiden.

– Projektet i sig är klart när alla skolor har en skolreseplan. Men det innebär inte att jag kommer att sluta jobba med frågorna. Vi kommer att fortsätta arbeta för säkra skolvägar, planera aktiviteter, och uppdatera skolreseplanerna, säger Fredrik Meurman.

Fakta

Exempel på åtgärder

Ny gång- och cykelbana på Furunäsvägen, mellan Källängens skola och Bo skola.

Ny gång- och cykelbana på Källängsvägen, vid Källängens skola.

Upphöjt övergångsställe vid Källängens skola.

Bättre belysning vid övergångsställe vid Bodals skola och avsmalnad bilväg. Hela Bodalsvägen planeras att utredas nästa år.

Förslag för att förbättra säkerheten för gående och cyklister på Sticklingevägen.

Källa: Lidingö stad

”Helt emot Säkra skolvägar”

Lidingö stad har inte gjort någonting för att främja säkra skolvägar. Tvärtom, anser Peder Lindskog som ligger bakom Gåtåget till Sticklinge skola.

Flera av barnen i Gåtåget möter upp under Sticklingebron, som binder samman Sticklingevägen och Tyktorpsvägen. I våras öppnade bron för biltrafik igen efter att den varit avstängd för reparation. Något som går helt emot kommunens arbete för säkra skolvägar, anser Peder Lindskog.

– Många barn måste ta den här vägen för att gå till skolan. Vägen har skymd sikt, är kurvig och det är omöjligt att separera gående från bilar.

I en utredning som Lidingö stad beställde inför beslutet påpekades riskerna med att öppna bron för trafik igen. Som exempel lyftes två olyckor fram där gående tvingats väja för bilar. Befintliga alternativa bilrutter bedömdes inte heller orsaka någon större skillnad i restid.

Politikerna valde dock att gå emot både utredningen och tjänstemännens förslag och beslutade i april att öppna bron igen för dubbelriktad trafik.

– Det var många skilda åsikter bland Lidingöborna, både de som ville tillåta trafik och de som inte ville det. När vi tog beslutet gav vi också i uppdrag till förvaltningen att se över vad man kan göra för att öka säkerheten, säger Christer Åkerhielm (M), ordförande i tekniska nämnden.

Vid det senaste nämndmötet presenterades förslag på åtgärder, bland annat en separat gång- och cykelväg. Det kan även bli aktuellt att dra en del av gångbanan genom skogen, säger Åkerhielm.

När kommer boende att få svar på exakt vad som kommer att göras?

– Om inte nästa nämnd så tror jag säkert att de kommer att få det i november.