Gator får nya postnummer

Nacka Ett antal gator i Nacka får nya postnummer från den första söndagen i mars. Detta för att postnummerområdena inte ska bli för stora för brevbärarna och för att förenkla postsorteringen.

Berörda fick information i september och får ytterligare information i dagarna.