ANNONS

Gatorna avslöjar det förflutna

Har du funderat på varför det heter Bögs Gård eller Sauegränd?

Nu behöver du inte fundera längre. Lokal­tidningen Mitt i har ­träffat Olof Svanberg, ordförande för ­kommunens namnberedning, som rätat ut alla fråge­tecken.
ANNONS

Kommunen exploaterar vid ­Väsjön och Olof Svanberg, ord­förande i namnberedningen, gnuggar geni­knölarna för att komma på nya gatunamn. Historielösa områden får kategorier medan andra ­gator skvallrar om det förflutna eller ­beskriver platsen. Väsjöområdet har varit en soptipp och kommer att få kategorinamn med inspiration från Väsjöbacken.

Till alla gatunamn finns en förklaring. Så varför heter det då Bögs gård?

– Ja när man ser det första gången kanske man hajar till lite. Bögs betyder böj eller båge och det ­heter Bögs gård eftersom vägen vid gården gör en kraftig sväng, säger Olof Svanberg.

Sauegränd som ligger alldeles intill Sollentuna centrum skvallrar om kommunens relationer ute i världen.

– Det heter Saue efter Sollentunas vänort i Estland.

Kommunens vänorter i Norge, Danmark och Finland har Oppegårdsstråket, Hvidovrestråket och Tusbystråket uppkallade efter sig.

Det är också vanligt att platser namnges efter personer. I Sollen­tuna finns Ted Gärdestads plats som hör till Olof Svanbergs favorit­namn. Han tycker att namnet är passande då Ted Gärdestad ligger begravd i Silverdals griftegård.

– Jag älskar musiken som han och hans bror gjorde, säger Olof Svanberg.

Ett annat exempel är en ännu inte färdigställd park som fått namnet Erland Cullbergs park efter konstnären som gick bort för tre år sedan. I Sollentuna namnges platser endast efter avlidna.

ANNONS

– Detta eftersom det händer att personer som gjort något hedersvärt senare visat sig inte vara särskilt hederliga.

Förr blev inte gatunamn till genom något särskilt beslut utan fick heta det som invånarna kallade dem. Ett system som inte fungerar i dagens tätbebyggda samhälle och leder till att flera gator får samma namn. Olof Svanberg berättar att Sollentuna kommun år 1948 rensade bort alla gatunamnsdubbletter i kommunen.

När gatunamn ska utses utgår kommunens namnberedning efter god ortsnamnssed vilket innebär att platser i första hand ska namnges på ett sätt som berättar något om platsen. Namnen får inte väcka anstöt och ska vara ­hyfsat begripliga.

Efter att namnberedningen tagit fram förslag lämnas gatu­namnen in till stadsbyggnadsnämnden som bestämmer om de går igenom eller inte.

Från förslag till beslut tar det omkring en månad.

– Men sedan tar det lång tid innan verkligheten kommer i kapp eftersom vägarna ska byggas, säger Olof Svanberg.

Olof Svanberg står på Sauegränd som fått sitt namn efter Sollentunas vänort i Estland.

Det heter Bögs gård eftersom vägen vid gården gör en kraftig sväng.olof svanberg

Fakta

De lustiga namnens betydelse

Hollywoodvägen: 1987 stod radhusområdet­ ­Hollywood klart och det fick sitt namn efter firman AB Hollywood Filmlaboratorium som grundades 1937 av Gustaf Goe på Holmboda­vägen.

Snuggan: Snugga betyder liten vilket är ett passande namn då sjön är väldigt liten.

Brännarvägen: Fick namnet efter den närliggande jäst­fabriken. För att få jäst brände man spannmål och fick brännvin som biprodukt.

Amerikaskogen: Fick namnet på grund av en fastighetsägare som varit i Amerika och tjänat pengar. Pengar som han sedan spenderade på mark i Sollentuna.

Bandyvägen: Ligger intill Norrvikens IP där det spelats mycket bandy.

Dianavägen: Fick sitt namn efter en romersk gudinna.

Kättilmundsväg: Fick sitt namn efter en runsten funnen vid Ytterby.

Malla Silfverstolpes väg : Malla Silfverstolpe var författare och Sveriges mest kända salongsvärdinna. Hon växte upp på Edsbergs gård och dog 1861.

Fräkenvägen: Fräken är ett växtnamn och gatan ingår i ett område med kategorinamn.