Gatstenar grävdes upp i k-märkta Hökarängen

Hökarängen centrum. De karakteristiska gatustenarna har ersatta av ett 1,5 meter brett ledstråk för synskadade.
Tanken är att synskadade ska ha lättare att orientera sig, genom ledstråket.
K-märkta Hökarängen centrum är sig inte riktigt likt. I mitten av gågatan har de klassiska gatstenarna grävts upp.
De har ersatts av stora, släta hällar.
– Det är för att underlätta för synskadade, säger Per Eklöf vid trafikkontoret.

Det har varit rörigt i Hökarängen centrum under vintern. Byggarbetare har grävt upp stora delar av gågatan och tagit bort de handslagna, klassiska gatstenar som legat där.

I stället har de lagt ett stråk av stora, släta hällar i ett 1,5 meter brett stråk i mitten av gågatan. Syftet är att göra det lättare för synskadade att gå på gågatan.

– Det kallas för ett ledstråk och har lagts för att att syndskadade lättare ska kunna känna sig fram med käppen. Det minskar också snubbelrisken, säger Per Eklöf, som arbetar med tillgänglighetsanpassning i ytterstaden, på trafikkontoret.

Han berättar att ledstråket på gågatan bara är början. Så såmåningom ska stråket fortsätta ända till tunnelbanan.

– Vi har väldigt höga krav på oss från politikerna att göra den här typen av tillgänglighetsprojekt. I Hökarängen gör vi ett ambitiöst grepp, säger Per Eklöf.

Hökarängen centrum. De karakteristiska gatustenarna har ersatta av ett 1,5 meter brett ledstråk för synskadade.

Ovarsamt? Ett brett stråk med platta hällar har ersatt de handslagna gatustenarna i gågatans mitt.  Foto: Märta Lefvert

Samtidigt innebär projektet ett ingrepp i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Hökarängen centrum, byggt på 1950-talet, är grönklassat av Stockholms stad. Det innebär att området är särskilt värdefullt från ”historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.  Själva gågatan (troligen Sveriges första) har visserligen inget eget skydd, men är omgiven av skyddade byggnader.

Ian Durgé, Hökarängsbo sedan 1971, tycker att staden borde ha varit mer varsam med den värdefulla miljön.

– Plattorna passar inte ihop med byggnaderna runt omkring. Det verkar inte som om man brytt sig alls om att det här är ett område som ska vårdas med omsorg. Det ser fult ut och är dessutom dåligt gjort. En del plattor vickar och det finns ojämnheter. Det underlättar ju verkligen inte för synskadade, säger han.

Per Eklöf berättar att Skanskas underentreprenör CMJ Bygg har fått bakläxa på delar av plattläggningen.

– Det har blivit sättningar på sina håll och det är förstås inte bra. Entreprenören är tagen i örat och ska göra om det, säger han.

Hökarängen centrum. De karakteristiska gatustenarna har ersatta av ett 1,5 meter brett ledstråk för synskadade. En del arbete återstår.

En del arbete återstår att göra.  Foto: Märta Lefvert