Gatuavgift – bara för de som bygger

Ingen utom de som väljer att bygga nytt eller att bygga ut ska betala gatukostnader, tycker regeringen.

Men Mats Gerdau (M) är mycket kritisk till förslaget.

När sommarstugeområden görs om till åretruntboende och kommunen drar dit vatten och avlopp passar man ofta också på att göra om vägarna. Gatukostnaden för arbetet läggs på alla dem som äger boende i området.

37 av 290 kommuner tillämpar gatukostnader. I Nacka får de som redan har en permanent villa betala en mindre andel, de som har ett fritidshus som är möjligt att bygga ut mer och de som har en obebyggd tomt får betala ännu mer.

– Kostnaden är baserad på vilken värdeökning fastighetsägaren gör, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).

Men nu föreslår bostadsminister Stefan Attefall (KD) att man ändrar på lagen. Han vill inte att de som inte vill bygga till sitt hus ska vara med och betala. I stället föreslår han en taxa för dem som söker bygglov. Han vill också att avgiften blir mer förutsägbar.

Kommunerna har också möjlighet att i stället finansiera arbetet med skatten.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare rapporterat om problem för Nackabor när den verkliga kostnaden blivit dubbelt så hög som ägarna trodde från början. Nu har kommunen ändrat reglerna och garanterar numera att fastighetsägarna inte behöver betala mer än vad kommunen budgeterat arbetet till.

Om lagförslaget, som enligt lagrådet kräver ytterligare beredning och komplettering, går igenom kommer det att få konsekvenser i Nacka.

– Om kostnaden ska delas på färre personer än i dag blir kostnaderna skyhöga. Jag har väldigt svårt att se att vi skulle höja skatten för att bygga ut sommarstugeområden. Då får vi skjuta på omvandlingen av områden eller låta det bli enskilda vägar. Det är rimligt att de som får de enorma värdeökningar det kan innebära får betala, säger Mats Gerdau.