Gatukök i kläm får vara kvar

Vasastan Sibyllas gatukök får vara kvar på Sankt Eriksplan. Det är kontentan av en ny detaljplan för platsen som tagit fram av stadsbyggnadskontoret.

Kiosken har tidigare haft ett tidsbegränsat bygglov men nu ska staden alltså göra det permanent.

Den är en av 214 kiosker i Stockholm som kom i kläm när den nya plan- och bygglagen infördes 2014.

I den slås fast att tidsbegränsat bygglov bara kan ges i 15 år och alltså bara fungera för tillfälliga behov.

Den nya detaljplanen slogs fast av stadsbyggnadsnämnden under det senaste mötet i torsdags.