Gatukök som kom i kläm av bygglag får stanna

RIKSBY/ALVIK Bromma­plansgrillen i Riksby och Korvmacken i Alvik får vara kvar. Det är kontentan av nya detaljplaner för platserna. Kioskerna har tidigare haft tidsbegränsade bygglov, men när de nya detaljplanerna klubbas blir de alltså permanenta. Kioskerna är två av 214 i Stockholm som kom i kläm när den nya plan- och bygglagen infördes 2014. I den slås fast att tidsbegränsat bygglov bara kan ges i 15 år.