Gatukostnaderna har rusat i höjden

Rikard Hilding väntar på att få reda på hur mycket gatukostnaden kommer att bli. Hittills verkar det som det blir 50 procent dyrare än vad som tidigare sagts. ”Jag förstår inte hur man kan ha så dålig koll”, säger han.
Rikard Hilding väntar på att få reda på hur mycket gatukostnaden kommer att bli. Hittills verkar det som det blir 50 procent dyrare än vad som tidigare sagts. ”Jag förstår inte hur man kan ha så dålig koll”, säger han.
Upprustningen av vägarna i Dalkarlsområdet har blivit dyrare än beräknat. Vad slutnotan blir är ännu inte klart – men klart är att det är en slutnota som de boende i området får stå för.

– Vi får betala när den faktiska kostnaden skenat, säger Rikard Hilding.

När nya gator byggs eller rustas upp kan kommunen skicka räkningen till de berörda fastighets­ägarna, något som kallas för gatukostnad. Att delar av kostnaden för upprustningen av Dalkarlsområdet skulle hamna på fastighetsägarna visste Rikard Hilding och frun Viveka Hilding om när de flyttade in i sitt hus på Vråkvägen i februari 2010.

– Vi trivs jättebra i området och när vi köpte tomten så visste vi att det skulle komma en avgift för vatten och avlopp – och en vägavgift.

Vad Rikard Hilding däremot inte räknat med var att gatukostnaden skulle öka så markant – från 185 000 kronor till den nu uppskattade summan 285 000 kronor. I Dalkarlsområdet har nämligen Nacka kommun beslutat att fastighetsägarna ska betala den verkliga kostnaden för upprustningen.

– Det är väldigt mycket pengar. När vi köpte tomten så budgeterade vi med 175 000 kronor, då tycker man inte att det ska kosta 285 000, säger Rikard Hilding.

Beroende på vilken sorts tomt man har och hur stor den är varierar kostnaden. Runt 120 fastighetsägare i området berörs.

– Alla går och muttrar över det här och de flesta undrar vad slutsumman kommer att bli, säger Rikard Hilding.

Enligt Ingrid Johansson, exploateringsingenjör på Nacka kommun, har projektet blivit dyrare än beräknat bland annat på grund av att det behövdes mer sprängning och att det finns en allmän kostnadsnivåhöjning efter 2004.

– Och så upptäcktes att det sprängts tidigare i området. Då måste man gå fram försiktigare, på grund av att det kan finnas kvar odetonerade laddningar, något som också hittades.

Någon slutsumma på projektet finns ännu inte, men arbeten som rör vägar och parkanläggningar kommer uppskattningsvis att kosta en bit över 20 miljoner kronor.

– Vad jag kan se är att det blivit betydligt dyrare än vad som angavs i gatukostnadsutredningen som gjordes 2004. I storleksordningen är det ungefär 50 procent dyrare, säger Ingrid Johansson.

I projekt efter 2005 däremot har gatukostnaden ett tak, där uppskattningen i utredningen blir det som fastighetsägaren max ska behöva betala.

I vissa fall har också politikerna gått in och jämkat kostnaden som angivits i utredningen beroende på kostnadsnivå.

– Men som det ser ut nu tror jag inte det blir frågan om jämkning. Kanske om det vore väsentligt dyrare, men det är i så fall ett politiskt beslut.