Gav 25 000 till Rädda barnen

Sollentuna Carina Sunding, Sollentunaboende grundare av kvinnonätverket 4Good, skänker tillsammans med sin medgrundare Marie Thorslund en krona för varje medlem till Rädda barnens flyktinghjälp. Nätverket har i dag 25 000 medlemmar, vilket gör att de två grundarna totalt skänker 25 000 kronor.

Samtidigt uppmanar de sina medlemmar att skänka pengar, kläder eller tid till Rädda barnen.