”Ge alla partier en kontorsplats”

En kontorsplats per parti 
i Alceahuset vill S och MP ha.
En kontorsplats per parti 
i Alceahuset vill S och MP ha.

ÖSTERÅKER Alla partier i fullmäktige, inte bara de stora och de i majoritet, bör ha tillgång till en arbetsplats i kommunhuset.

Det anser Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en gemensam motion till fullmäktige. Enligt förslaget skulle kontorsutrustade arbetsplatser underlätta arbetet för de förtroendevalda, som med tiden fått ett allt större ansvar.

– Vi är övertygade om att det gagnar vår kommun och ökar möjligheten för alla partiet att utföra det politiska uppdraget, säger Ann-Christine Furustrand (S), oppositionsråd.

I dag har bara kommunalråd och politiska sekreterare arbetsplatser i kommunhuset.