”Ge bort-låda” söker nytt hem på Stockholms gator

Christel Westerberg kollar in ett bar byxor som Emilia Margulies har hittat i giveboxen, som nu står i Spökparken.
Christel Westerberg kollar in ett bar byxor som Emilia Margulies har hittat i giveboxen, som nu står i Spökparken.
Christel Westerberg.
Christel Westerberg.
Ge och ta i stället för att köpa nytt – det är idén med en givebox.

I Vasastan finns Stockholms första, men om den blir långvarig är osäkert eftersom både staden och polisen måste säga ja till placeringen.

I en givebox lämnar man sådant man inte längre behöver eller vill ha – och kanske fyndar man något annat.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat fick Stockholm sin första givebox för knappt en månad sedan, och den är nu placerad i Spökparken i hörnet av Drottninggatan-Rådmansgatan. I boxen fanns förra veckan kläder, skor, smycken, böcker, dricksglas och ett fotbad.

Christel Westerberg är elev på Kungstensgymnasiet och giveboxen är hennes projektarbete. Idén fick hon från Tyskland, där giveboxar är ganska vanliga.

– Jag tyckte att det var genialt. Varför inte? Den största tanken är att vi inte ska konsumera så mycket. Allt finns ju där ute. Varför inte hjälpas åt? säger hon.

Men det går inte att sätta upp en givebox var som helst. Om platsen är offentlig måste man söka upplåtelse, det vill säga rätt att hyra en del av stadens mark, och få godkänt från både polisen och trafikkontoret.

– Om man vill ha något på stadens mark måste man betala hyra. Vi kan inte säga ja till något utan polisens tillstånd, men staden har vetorätt så säger vi nej blir det nej, förklarar Åsa Nyberg, chef för upplåtelseenheten på tillståndsavdelningen.

Exempel på saker som behöver tillstånd är kiosker, uteserveringar, evenemang och byggetableringar. Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet väger tungt. Exempelvis är det inte lämpligt att uppta plats på en trottoar då det kan vara i vägen för funktionshindrade och tvinga ut fotgängare i gatan, berättar Åsa Nyberg.

– Giveboxen har ett gott uppsåt, men det är inte det vi tittar på. Vi tittar på kringliggande aspekter och invånarnas bästa. Vi har regler som vi måste följa.

När Christel skulle redovisa sitt projektarbete fick hon tillstånd från polisen att ha giveboxen uppe i tre dagar. Då stod den i korsningen Kungstensgatan-Holländargatan. Men eftersom tillståndet nu inte längre gäller, och Christel inte vill betala markhyra då hon anser att tanken med projektet är att det ska ske utan pengar, står giveboxen nu på Folkuniversitets mark.

– Men de vill inte ha den där permanent, så jag måste hitta ett nytt ställe. Det är det som är kruxet, säger Christel, som hoppas att giveboxen ska bli ett stående inslag i Vasastan och Stockholm.