Ge din åsikt om centrala Farsta

FARSTA Hur är det egentligen i Farsta centrum? Nu kan du som bor eller passerar centrala Farsta dela med dig av dina synpunkter via en webbenkät på kommunens hemsida.

Enkäten handlar om dina känslor och erfarenheter av området och genomförs av Stockholms stadsbyggnadskontor i samarbete med exploateringskontoret och Farsta stadsdelsförvaltning.

Resultatet kommer att vara ett av flera underlag till programarbetet för Tyngdpunkt Farsta. Återkoppling av enkätens resultat och analys kommer att ske under sommaren 2012 och sista dag för att delta är den 14 maj.