Min lokala hjälte

”Ge Oxhålsbadets träd till förskolan”

STORA ESSINGEN I ett brev till stadsdelsförvaltningen har en Stora Essingebo ett kreativt förslag kring hanteringen av nedhuggna träd. Inför upprustningen av området runt Oxhålsbadet ska ett antal träd fällas – och personen föreslår att de nedhuggna stammarna skänks till Förskolan Skogsmarken, som under en tid efterfrågat städstammar och stubbar på förskolans gård.

”Det är ju stadens och på det här viset kommer de ju till glädje i stadens verksamhet och för öns innevånare även om de inte står kvar i park­området”, skriver förslags­ställaren.