GE slipper betala trots förseningar

I oktober 2017 ska signalsystemet i hela tvärbanan vara utbytt.
I oktober 2017 ska signalsystemet i hela tvärbanan vara utbytt.
Ständiga stopp och kraftigt försenad. Ändå avstår SL från en stor del av det vite de har rätt till efter kaoset i tvärbanan.

General Electric slipper betala tio miljoner om de blir klara med signalsystemet – fem år efter deadline.

SL står inför sparkrav på hundratals miljoner kronor. Ändå har landstingets trafikförvaltning omförhandlat ett viteskrav för förseningarna av signalsystemet i tvärbanan. Blir det färdigt till den nya utsatta tiden efterskänks tio miljoner kronor till leverantören.

Lokaltidningen Mitt i kunde förra veckan avslöja att SL har kommit överens om ett nytt slutdatum med det multinationella företaget General electric (GE), som ska leverera det nya systemet.

Oktober 2017 ska tvärbanan slutligen gå i tät trafik utan störningar och passagerare ska inte längre behöva byta i Alvik.

Då är systemet försenat närmare fem år.

När SL 2009 tecknade kontrakt med GE lovades trafikstart i december 2012. Misslyckades företaget med det skulle ett vite tillkomma på 30 miljoner kronor, 15 procent av kontraktspriset.

I samband med starten av Solnagrenen betalade GE 20 miljoner kronor för den då årslånga förseningen. Resterande tio miljoner krävdes inte in. Det är i nästa fas, då signalsystemet ska bytas ut i hela tvärbanan, som GE kan få slippa vitet. Blir de klara till det nya slutdatumet i oktober 2017 efterskänks pengarna.

Men enligt kontraktet skulle tvärbanan stå klar redan 2012. Varför planerar SL att i praktiken ge 10 miljoner kronor till GE?

– Det beror på vilket perspektiv man har. Vi vill jobba med förtroende och skapa drivkraft, säger trafikförvaltningens programchef Torbjörn Bodin.

Kommer skattebetalarna att kompenseras på något annat sätt?

– De kommer att få ett fantastiskt signalsystem och en väl fungerande tvärbana när det är klart.

Enligt trafikförvaltningens programledare Gabriella Burel är det viktigare att GE fortsätter sitt arbete än att SL kompenseras för förseningarna.

– Vårt mål är att se till att signalsystem blir bra. Vi måste säkerställa att leverantören levererar bättre. Ett gott samarbete är en förutsättning. Men vi fortsätter att använda vitet som en drivkraft.

Kristoffer Thamson landstingsråd, tycker att vitet är en sekundär fråga.

– Det här har tagit alldeles för lång tid men det viktigaste är att få en bra och fungerande tvärbana. Jag utgår från att förvaltningen har förhandlat fram den bästa tänkbara lösningen.

General Electrics representant Massimiliano Corsi beklagar förseningarna. Samarbetet med SL har dock fungerat bra.

– Vi är nu säkra på att bli klara i tid.

Vi vill jobba med förtroende och skapa drivkraft.torbjörn bodin, trafikförvaltningen

Fakta

Signalsystem för nära 200 miljoner

2009 tecknade SL kontrakt med GE om ett nytt signalsystem i hela tvärbanan. Det skulle göra det möjligt att köra med avsevärt tätare trafik.

Kostnaden är enligt originalkontraktet 194 miljoner, minus viten. Hittills har SL betalat 95 miljoner kronor. Nu håller man inne slutbetalningen tills arbetet är klart.

Den första versionen av systemet togs i bruk när Solnagrenen öppnades i oktober 2013. Det har dock fungerat dåligt och orsakat hundratals stopp. SL har inte kompenserats av GE för stoppen eftersom ansvaret övergick till SL när tvärbanan öppnades.