Gemensam träning och middag ska främja hälsan

Aktivitet med En frisk generation i Södertälje.
Aktivitet med En frisk generation i Södertälje.
I Smedby har sex procent av alla treåringar karies och folkhälsan är sämre än i någon annan del av kommunen. Nu satsar kommunen på ett projekt med organisationen En frisk generation, för att inspirera barnfamiljer att leva mer hälsosamt.

Hälsan verkar till viss del bero på var i Väsby man bor. I kommunens folkhälsorapport 2017 är det tydligt att både tandhälsan och folkhälsan är lägre i Smedby än i andra delar av kommunen. Något som kopplas ihop med socioekonomiska faktorer.

För att jobba med problemet ska en koordinator projektanställas genom En frisk generation. Det är kommunen tillsammans med Väsbyhem och Stena fastigheter som finansierar projektet. Tanken är att organisationen ska arbeta med barnfamiljer i Smedby.

– Vår förhoppning är att barnfamiljer ska stimuleras till en mer fysiskt aktiv livstil för att motverka ohälsa, säger Anja Nordenfelt som är verksamhetsansvarig på En frisk generation.


Ohälsotal per kommundel, 16-64 år

Källa: SCB


– Vi vet att det råder ojämlik hälsa i Sverige idag. Senaste folkhälsorapporten visar att det är stora skillnader beroende på var man bor. Genom att erbjuda barn kostnadsfria aktiviteter i ett år tror vi att familjerna kan hitta drivkraften för att påverka sin egen livstil, säger Nordenfelt.

Tanken är familjer ska delta på aktiviteter en kväll i veckan och samtidigt äta en hälsosam middag. Familjer får även komma på en aktivitet på helgen och får då en frukt till mellanmål. Det är viktigt med en variation av aktiviteter och deltagarna kan få prova både basket, simning som olika friluftsaktiviteter.

Utöver att främja folkhälsa har projektet i tidigare kommuner även ökat tryggheten i bostadsområden.

– När föräldrar lära känna varandra vågar man i större utsträckning släppa ut sina barn för att leka i området, säger Nordenfelt.

Projektet riktar sig till barn i åldern fyra till tolv års ålder. Under våren kommer barnfamiljer att rekryteras och projektet startar till hösten.

Fakta

En frisk generation

En frisk generation är en icke-vinstdrivande styrelse stiftelse som idag har projekt bland annat i Haninge. Syftet är att hjälpa och inspirera familjer till att hitta verktyg för en hälsosam livstil.

I Väsby kommer totalt 60 familjer få vara med i projektet under ett års tid.

Knappt 135 000 kronor har budgeterats för projektet. Kommunen, Väsbyhem och Stena fastigheter finansierar en tredjedel var.

Källa: Upplands Väsby kommun