Gemensamt grindansvar

FÖRTYDLIGANDE Förskolan i Kallhäll som Lokaltidningen Mitt i skrev om förra veckan, där två barn rymde, säger att ansvaret för att grindarna i staketet runt förskolan hålls stängda delas mellan föräldrar och personal.

Förskolan vill också förtydliga att dörrarna till själva byggnaden står öppna för att barn och föräldrar lättare ska kunna gå in och ut vid lek och hämtning.