Generationsboende i Norrviken stoppas

En familj i Norrviken får inte bygga ut sitt hus för att skapa ett generationsboende.

Beskedet är glädjande för grannar som hävdat att områdets unika karaktär hotas.

En fastighetsägare i Norrviken får inte bygga till sitt hus efter en dom i mark- och miljödomstolen. Sollentuna kommun och länsstyrelsen har tidigare godkänt byggplanerna.

Tvisten rör huruvida en tillbyggnad på 172 kvadratmeter är att betrakta som ett separat hushåll, vilket flera klagande grannar hävdat.

I yttranden skriver grannarna att den unika kulturmiljön bland sekelskifteshusen på Brunkebergsåsen riskerar att förstöras om planen inte stoppas.

Därtill skulle grannarnas ljud- ljus- och utsiktsförhållanden försämras av byggnaden.

– Man vill komma runt detaljplanen för området genom att få det att låta som att det är en tillbyggnad när det egentligen handlar om en ny huvudbyggnad, säger juristen Lotten Blomkvist som företräder en av grannarna.

Familjen som vill bygga ut vill inte uttala sig i Lokaltidningen Mitt i innan processen är avslutad.

Av domen framgår dock att man uttryckt en vilja att skapa ett generationsboende och utformat planen tillsammans med Sollentuna kommun. Den nya byggnaden skulle ligga intill den gamla huvudbyggnaden och förbindas med en gångtunnel.

Fastighetsägaren menar att förslaget respekterar befintliga kulturhistoriska värden.

Rätten gör dock bedömningen, precis som grannarna, att tillbyggnaden är att betrakta som ett nytt hus eftersom den har egna ingångar, tre sovrum, vardagsrum och kök.

– Den här processen har pågått ett par år. Det har varit en tidigare dom. Nu får vi se om den här domen överklagas, säger Lotten Blomkvist.

Fakta

Tomter för exklusiva villor

De markområden där idag samhället Norrviken är beläget, ägdes vid sekelskiftet av Kista Gård, och utgjordes endast av skogs- och lantbruksmark.

1906 bildades AB Norrvikens Villastad, som inköpte markområdet på och väster om Brunkebergsåsen. Avsikten var att stycka av tomtmark för försäljning av exklusiva villor i den natursköna miljön.

Försäljningen tog riktig fart 1907, då bolaget genom ett speciellt avtal med SJ kunde bygga den första järnvägsstationen.

Källa: Norrvikens

villaägareförening