Färre kör genom vägtullarna vid Södermalm

Trafiken genom tullarna ökar i Stockholm som stort – men minskar på Södermalm.
Trafiken genom tullarna ökar i Stockholm som stort – men minskar på Södermalm.
Den höjda trängselskatten skulle avskräcka bilisterna. Och trafiken har minskat på Södermalm.
I alla fall om man mäter antalet passager genom betalstationerna.

Siffrorna kommer från Transportstyrelsens preliminära sammanställning av trängselskatten 2017. Mitt i har tagit del av statistiken som visar att 412 900 fordon – i snitt – passerar genom Stockholms 26 betalstationer dagligen.

Det är runt 3 300 resor fler per dag som avgiften tas ut jämfört med 2016 och en ökning av trafiken på närmare en procent.

Men tittar man endast på passagerarna vid de fem stationer som finns runt Södermalm visar det att trafiken genom tullarna har minskat, med drygt tre procent. Se faktarutan nedan för detaljerade resultat.

Men att trafiken ökar i stort går helt emot Stockholms stads mål, som är att minska trafiken med 0,2 procent från 2016 till 2017.

– Det är otroligt olyckligt. Poängen med skatten är ju att trafiken ska gå ner, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Målet till 2020 är kört

Enligt honom kommer nu även klimatmålet om att sänka koldioxidutsläppen med 80 000 ton till 2020 – inte uppfyllas.

– Snarare tvärtom och det är något vi måste hantera, snabbt.

Trenden är även en fara för de långsiktiga målet att bli helt fossilfritt 2040.

Anledningen till ökningen sägs vara att nya vägar runt om Stockholm möjliggjort för folk att i större utsträckning ta bilen. Men även högkonjukturen som gjort att fler har råd med de relativt oförändrade bensinpriserna.

Vill höja bensinpriset

Nu behövs ännu fler åtgärder, enligt Daniel Helldén.

– Trängselskatten ska ju höjas igen 2020, men de behöver regleras ännu mer samtidigt som bensinpriset höjs.

En färsk åtgärd är att så kallade förmånsbilar – från den 1 januari i år – inte längre slipper trängselskatt. Tidigare har personer med bil genom jobb eller företag inte berörts av trängselskatterna.

– Vi hoppas att det ska ha en effekt på antalet resor. Men det är svårt att åtgärder får effekt när andra saker ökar möjligheten att ta bilen, säger Daniel Helldén.

Av trängselskatterna fick staten in närmare 1,5 miljarder kronor under 2017.

Fakta

Trafiken minskat genom stationerna på Södermalm

Antal passager genom betalstationer runt Södermalm för fordon de senaste åren:

Danvikstull

2016: 5 427 638

2017: 5 267 566

Skillnad: Minskat med 2,95 procent

Skansbron

2016: 2 815 219

2017: 2 745 102

Skillnad: Minskat med 2,49 procent

Skanstullsbron

2016: 3 790 450

2017: 3 829 052

Skillnad: Ökat med 1,02 procent

Johanneshovsbron

2016: 8 871 183

2017: 8 539 571

Skillnad: Minskat med 3,74 procent

Liljeholmsbron

2016: 4 917 046

2017: 4 615 852

Skillnad: Minskat med 6,13 procent

Totalt antal passager på Södermalm:

2016: 25 821 536

2017: 24 997 143

Skillnad: Minskat med 3,19 procent

Källa: Transportstyrelsen