Genusplogning förslag i Skarpnäck

Skarpnäck I ett medborgarförslag föreslås att genusplogning införs i Skarpnäck.

I dag prioriteras bilisterna före fotgängarna och trottoarerna blir svårframkomliga. Eftersom forskning visar att kvinnor går eller åker kollektivt i större utsträckning gynnas de om trottoarer och busshållplatser plogas först. Dessutom sänks samhällskostnaderna etersom fler fotgängare än bilister skadas i halkolyckor.

Jämlik snöröjning kan vara på gång i Stockholm. Men det kan bli upp till de olika stadsdelarna att besluta om. En utredning pågår om att lyfta tillbaka ansvaret för snöröjningen till stadsdelsnämnderna.