Gerdau om nya höghuset: ”Helt rätt plats”

Planerna på nya stationshuset i Sickla går ut på samråd i oktober. Mats Gerdau (M) har redan sin uppfattning klar.
Planerna på nya stationshuset i Sickla går ut på samråd i oktober. Mats Gerdau (M) har redan sin uppfattning klar.
Frågan om skyskrapor var en av läsarnas hetaste inför valet i fjol. Ett år senare är höghusplanerna i Sickla och vid Nacka Forum ett steg närmare verklighet. Men kommer de att följas av fler?
– Just nu ser jag inte direkt några andra platser framför mig, säger kommunalrådet ordförande Mats Gerdau (M).

I höst får Nackaborna chansen att tycka till om planerna på ett 23-våningshus i Sickla.

Sedan tidigare finns också planer på ett spektakulärt 30-våningshus – Discus – vid Nacka Forum.

Höga hus – fråga som engagerar

Just frågan om höga hus var enligt läsarna en av de viktigaste valfrågorna i fjol.

Så var står den politiska majoriteten i frågan ett år senare?

– Jag tror de flesta Nackabor uppfattar de här platserna som bra. Vi vill förtäta där det finns kollektivtrafik. Båda de här höghusen är tänkta att ha tunnelbaneentré i bottenplan så på så vis är det helt rätt plats för höga hus – närmare kollektivtrafiken kan man inte komma, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

Discus vid Nacka Forum är tänkt att bli 30 våningar högt. Foto: Visionsbild Belatchew Arkitekter/Svea fastigheter

För några år sedan klubbade Nacka kommun ett förhållningssätt till höga hus. I dokumentet pekas flera tänkbara platser för skyskrapor ut – bland annat Skvaltan och Järla. Men enligt Mats Gerdau är inga av dem aktuella i dagsläget.

– Just nu ser jag inte direkt några andra platser framför mig. Men vem vet hur läget är om fem år?

Oppositionen tvekar angående Sicklahus

Oppositionens Khashyar Farmanbar (S) inne på en liknande linje.

– Jag ser inga fler realistiska förslag än de som redan presenterats.

Vad tycker ni om planerna i Forum och Sickla?

– Discus tycker vi skulle passa bra på platsen vid Forum. Vad gäller Sickla stationshus vill vi invänta samrådssvaren innan vi sätter ner foten.

Fakta

Så svarade majoriteten inför valet 2018: ”Är det rätt att bygga hus dubbelt så höga som Nacka Forum?”

Mats Gerdau (M):

– Höga hus kan fungera på några platser, på gränsen mot Stockholm och intill motorvägen vid Forum.

Gunilla Grudevall (L): 

– Vi vill se en blandad bebyggelse där man tar hänsyn till områdens olika särart.

Hans Peters (C):

– Få högre hus kan byggas men de måste passa in, inte skapa skugga och blåst.

Anders Tiger (KD):

– Det finns platser på västra Sicklaön där det är okej med riktigt höga hus.

Källa: Mitt i Nacka, september 2018