Getaren och Bysjön ska renas från gift

Andreas Woldegiorgis i anläggningen på Annabergsvägen.
Andreas Woldegiorgis i anläggningen på Annabergsvägen.
För drygt ett år sedan upptäcktes miljögiftet PFOS i dricksvattnet från Tullinge vattenverk.

Nu är första anläggningen som ska rena vattnet i Riksten på plats.

Förra året stängdes Tullinge vattenverk efter att mätningar visat på miljöföroreningen PFOS i dricksvattnet. Ämnet misstänks i större doser kunna orsaka cancer, fosterskador och fertilitetsskador.

Under året som gått har Botkyrka kommun och entreprenören WSP tagit prover på vatten, jord och fisk i områdena kring Riksten där försvaret tidigare hade en flygflottilj. PFOS fanns förr i stora mängder i brandsläckningsskum och detta gick ner i marken när brandövningar genomfördes.

Från ett bergrum som försvaret använde som hangar gick också stora mängder PFOS via dagvattnet till sjöarna Bysjön och Getaren.

Den nya anläggningen renar vattnet från bergrummet med hjälp av aktivt kol.

– Det är i princip dricksvatten som går vidare ut. Till slut kommer PFOS-halterna att klinga av, säger Andreas Woldegiorgis på WSP.

Anläggningen löser inte problemen med dricksvattnet, men ska göra så att det i framtiden inte är några problem att fiska i sjöarna.

– Nu återstår det stora jobbet kring brandövningsplatserna i Riksten, där vi samtidigt håller på med detaljplaner för nya bostäder, säger kommunalråd Dan Gahnström (MP).

Försvaret ska komma fram till eventuella åtgärder för övningsplatserna, och inväntar en riskbedömning i början av nästa år. Innan dess vill de inte ge en tid-tabell för några åtgärder eller när reningsanläggningar kan vara på plats.

Halterna som uppmättes i dricksvattnet låg under de gränsvärden Naturvårdsverket har föreslagit. Det är heller inte farligt att bada i sjöarna. Sedan upptäckten har dock 15 000 personer i området fått dricksvatten från Norsborgs vattenverk.