Getingmidjan blir ännu smalare under bygget

Den här veckan drar arbetet igång. Att något görs är efterlängtat av många.
Den här veckan drar arbetet igång. Att något görs är efterlängtat av många.
Den här veckan startar ombyggnationen av passagen mellan Liljeholmen och Marievik.

Räkna med att den trånga getingmidjan nu blir ännu smalare.

– Vi ber om förståelse för att det kan bli trångt vid passagen medan arbetena pågår, säger projektledaren Christina Bengtsson i en kommentar.

Den hårt kritiserade flaskhalsen mellan Marievik och Liljeholmen, över Södertäljevägen, är en av Sveriges mest trafikerade korsningar. Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat passerar här 1 750 personer per timme när rusningen är som värst.

Men nu ska framkomligheten och säkerheten bli bättre. Under den här veckan ska man enligt trafikkontoret börja med följande åtgärder:

•Gångfållorna över järnvägsspåret tas bort.

•Ny bredare trappa byggs från Årstaängsvägen mot Liljeholmen.

•Mer plats för gående vid trafikljuset och bredare passage över vägen, då ett av två körfält för bilar tas bort på Södertäljevägens påfart till Liljeholmsbron.

•Ny påfart för gående och cyklister från Marievik till gång- och cykelstråket mot Södermalm.

•Cykelbanan separeras från gångbanan.

•Busshållsplatsen får en bättre utformning.

•Ny belysning

Arbetet ska vara klart hösten 2016.