Dagisbarn utsätts för giftiga miljöer

Per Olsson och Åsa Jernberg, från Miljöpartiet, vill införa miljödiplomering för giftfria förskolor i Stockholm. I Göteborg finns redan systemet med miljödiplomerade förskolor – och nu hoppas de att Stockholm kan ta efter.
Per Olsson och Åsa Jernberg, från Miljöpartiet, vill införa miljödiplomering för giftfria förskolor i Stockholm. I Göteborg finns redan systemet med miljödiplomerade förskolor – och nu hoppas de att Stockholm kan ta efter.
De farliga kemikalierna finns överallt omkring oss – särskilt utsatta är barnen.

Något som kan leda till allergier och tidig pubertet.

Nu föreslår MP miljödiplomering för giftfria förskolor.

De finns i leksakerna, de finns i kläderna, de finns till och med i dammet på golvet. De giftiga kemikalierna finns överallt runt omkring oss.

Barn är särskilt utsatta. De kryper runt på golvet bland dammet, och undersöker genom att tugga eller suga på leksaker – vilket ökar riskerna för att få i sig mer giftiga kemikalier.

Gifterna kan enligt forskning påverka barnens hormoner och skada deras utveckling. Följderna kan bli livslånga allergibesvär och tidig pubertet.

Miljöpartiet lade nyligen ett förslag i kommunfullmäktige om att införa miljö­diplomering för giftfria förskolor.

– Det finns kemiska ämnen överallt i vår vardag. Man har sett att barnens blod innehåller högre halter av kemiska ämnen. Vi måste såklart verka för en trygg miljö för barnen, säger Åsa Jernberg, som är ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare för Miljöpartiet.

– En miljödiplomering för förskolor skulle innebära att föräldrar vet att de skickar sina barn till en säker miljö, fortsätter hon.

Samma system finns redan i Göteborg, där nästan var tionde förskola var miljödiplomerad år 2010.

De senaste 50 åren har användningen av kemikalier ökat kraftigt, enligt Kemikalieinspektionen. Över 100 000 olika ämnen finns i vår närmiljö – många klassas som farliga av EU.

Stockholms stad tar nu fram en kemikalieplan som ska styra och vägleda stadens upphandling för att undvika att förskolor köper in tyger, leksaker och färger som innehåller farliga ämnen.

I dag finns det ingen kontroll av hur de olika förvaltningarna eller bolagen når målen.

Samtidigt ställer man sig frågande till förslaget om miljödiplomering för förskolor.

– Vi anser det är en onödigt krånglig väg att gå. Det handlar i stället om att öka medvetenheten om kemikalierna på andra sätt. Det är lite problematiskt i dag, då vi inte vet exakt hur målen ska nås, men det är något vi jobbar på, säger Gunnar Söderholm, förvaltningschef på miljöförvaltningen.

Fakta

Gift finns i leksaker

De senaste 50 åren har exponeringen av giftiga kemikalier ökat markant, enligt Kemikalieinspektionen.

I textilier kan bland annat bromerade flamskyddsmedel, ftalater, och dispersionsfärger förekomma. Kemiska ämnen som är extremt svårnedbrytbara i miljön. De kan även vara hormonstörande, allergiframkallande eller cancerframkallande.

Leksaker har även visat sig innehålla bly och vissa ftalater som kan skada fortplantningen.

Källa: Kemikalieinspektionen