Min lokala hjälte

Gift hittat i jorden vid Trekantsparken

Cancerframkallande dioxiner har påträffats i jorden intill Nutek-huset i Trekantsparken.

Miljöförvaltningen vill nu att fler delar av den välbesökta parken undersöks.

– Vi vill ta reda på om det finns dioxin på fler ställen i området. Det är ju en ganska stor yta det handlar om, säger Karin Kuttainen, på miljöförvaltningen.

Det handlar om området mellan Liljeholmens tunnelbanestation, kontorshusen och sjön Trekanten.

Här finns den populära lekplatsen Fruktparken, som nu håller på att restaureras, samt omgivande gräsmattor. Trekantsparken har tidigare undersökts av länsstyrelsen.

I de provtagningarna ingick dock inte dioxin, och de andra farliga ämnen man hittade – bland annat polycykliska aromatiska kolväten, bly och zink – låg väldigt djupt ner i marken.

Sedan dess har man alltså påträffat dioxin i området.

– Det är i utkanten av parken mot gamla Nutektomten som man upptäckt det. Där har man gjort undersökningar eftersom tomten ska exploateras. Kanske är det bara rester just där, säger Kuttainen.

Det är i de ytliga jordlagren som man påvisat dioxiner, vilket är allvarligt eftersom det då lättare kan nås av människor. Miljögiftet kan bland annat orsaka cancer och vara hormonstörande. Miljöförvaltningen menar att det är väldigt angeläget att göra fler provtagningar i hela området och har därför sökt medel från Naturvårdsverket. Det är framför allt småbarn som riskerar att utsättas om de leker och får jord i munnen.

Karin Kuttainen tycker inte att man behöver oroa sig för att ta med barnen till lekplatsen Fruktparken.

– Nej, den ytan är ju iordninggjord, säger hon.

Behöver man som småbarnsförälder vara extra försiktig om man befinner sig i närheten av Nutektomten eller andra delar av parken?

– Jag vet inte om det är så vanligt att man sitter och gräver i jorden precis intill Nutektomten. Det är ju mest gräsmattor i området, säger Karin Kuttainen.

Fakta

Industrier

Hägersten-Liljeholmen har genom tiderna haft många industriella verksamheter– vilket lämnat föroreningar efter sig.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare rapporterat om föroreningarna i Vinterviken, där både arsenik och bly påträffats vid stranden.

Nu pågår fler provtagningar i området.