Gifter spåras på förskolor

Roslagen För två veckor sedan blev Naturskyddsföreningen klar med sin kartläggning av gifter i landets förskolor.

Totalt har uppemot 200 förskolor granskats, varav flera i Roslagen.

Ämnen som granskats är bland annat mjukgörare, flamskyddsmedel och bisfenoler som kan vara hormonstörande eller cancerframkallande. Resultatet presenteras senare i vinter.