Gifter upptäckta vid Magelungen

Efter att Ågesta golfklubb återställt marken intill sjön Magelungen där klubben tidigare lagt upp 4 000 kubikmeter schaktmassa har stora mängder bly hittats.
Efter att Ågesta golfklubb återställt marken intill sjön Magelungen där klubben tidigare lagt upp 4 000 kubikmeter schaktmassa har stora mängder bly hittats.
Höga halter av bly har uppmätts i ett strandskyddat område vid Magelungen. Ågesta golfklubb som tidigare lagt schaktmassor på platsen svär sig fri och kommunen får kritik för att inte ta saken på allvar.

Blyhalter sju gånger högre än vad som är tillåtet för mindre känslig mark som industrimark, och 56 gånger högre än vad som är tillåtet för mark som till exempel ska odlas, har uppmätts vid provtagningar på en plats mellan Ågesta golfklubb och Ågesta folkhögskola.

Området är strandskyddat och ligger känsligt till, alldeles vid sjön Magelungen.

För fyra år sedan lade golfklubben 4 000 kubikmeter schaktmassa från golfbanan här, och höjde marknivån med upp till tre meter.

Kommunen tvingade i höstas klubben under hot om vite på en miljon kronor att återställa marken, som tillhör Frälsningsarmén och deras folkhögskola intill.

– Vitet togs bort och kommunen avskrev ärendet, men det gick att se att marken inte var återställd, berättar advokaten Viveca Dahlin som anlitats som ombud av Frälsningsarmén.

Vad golfklubben gjort har aldrig dokumenterats. Enligt Viveca Dahlin var Huddinge kommun helt ointresserad av att gå till botten med ärendet.

– De sa att de inte tänkte göra något. Då beslutade vi att låta göra en undersökning själva, säger hon.

Resultatet från jordprover drygt en meter ner var så alarmerande att man skickade det vidare till miljökontoret på Huddinge kommun. Dit kom det i slutet av februari. Sedan dess är det enda som hänt att kommunen begärt in ett yttrande från golfklubben.

– Jag har sagt att ärendet måste prioriteras. Men de fick väldigt god tid på sig, säger Dahlin.

I sitt svar till kommunen, som kom in i mitten av maj, svär sig golfklubben fri från all inblandning i giftskandalen.

Det har gjorts fyra provgropar ­i området. I framför allt en av dessa har höga blyvärden och stora oljerester hittats. Golfklubben anser sig bara haft att göra med marken där de två andra provgroparna, som visar godkända värden, har grävts.

Några utbytta jordmassor ska aldrig ha legat på platsen där giftet hittats, menar man.

– Vi har bara jämnat till marken där och lagt dit ett tunt lager sandjord, säger Michael Englund, ordförande i Ågesta golfklubb.

Varifrån sandjorden kommer vet han inte.

Viveca Dahlin säger att hon förutsätter att kommunen nu tar saken på allvar.

Företaget som tagit proverna vet inte hur omfattande problemen är, men menar att saken måste utredas närmare.

– Jag förväntar mig att de förelägger golfklubben att ta hand om det här på ett korrekt sätt, säger hon.

Tidigare gjorde Huddinge kommun en polisanmälan men den skrevs av i samband med att golfklubben sa att de slutfört återställandet.

Kommunens handläggare, miljöinspektör Helene Nybom, vill inte kommentera kritiken, men säger att undersökningen som gjorts av ett ackrediterat företag måste kompletteras.

– Vi måste fastställa om marken är förorenad och det finns frågetecken, säger hon.

Ågesta folkhögskola ligger alldeles intill platsen och även om de inte har någon direkt aktivitet där är de bekymrade över situationen.

– Vi är oroade över att det verkar finnas miljöfarliga ämnen i marken bredvid folkhögskolan. Vi har förstått att kommunen utreder det och tycker det är bra, säger rektorn på folkhögskolan, Magnus Wetterberg, men vill i övrigt inte uttala sig.

Fakta

Artrikt sjösystem

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge. Efter Drevviken är det den största sjön i Stockholmsområdet.

Sjön har stort frilufts- och naturvärde, för fiske, bad, båtsport och skridskoåkning. Fiskbeståndet är stort och artrikt, ett omfattande kräftfiske bedrivs också.

Källa: Miljöbarometern Stockholms stad