ANNONS

Får sortering av farligt avfall som granne i 20 år

I "Masslogistikcenter" ska alla schaktmassor sorteras.
I "Masslogistikcenter" ska alla schaktmassor sorteras.
300 lastbilstransporter om dagen och hantering av 720 000 ton byggavfall per år.
Sorteringen av förorenade byggmassor i Frihamnen skapar stor oro på Gärdet.
– Det är en otroligt trång och konstig plats, säger en granne till Mitt i.
ANNONS

I en stor tältliknande byggnad i Frihamnen, vid Tegeluddsvägen, vill staden separera förorenat byggavfall från det som eventuellt går att återanvända.

Som mest kommer 720 000 ton schaktmassor tas om hand i tältet varje år. Och en del av massorna har så pass höga föroreningshalter att de klassas som farligt avfall enligt staden.

300 lastbilar om dagen

Tältet ska ligga vid Tegeluddsvägen under 20 år framöver enligt staden. 300 lastbilar om dagen och fem fartyg per vecka väntas transportera massorna.

– Det en otroligt trång och konstig plats mellan järnvägen och Tegeluddsvägen som ju dessutom redan är hårt trafikerad med bussar och lastbilar, säger Gunnar Carré som bor på Öregrundsgatan och som får ungefär 100 meter till tältet.

Oro för farlig luft

Avgaser från lastbilarna, samt buller från den utökade trafiken och från arbetet i tältet oroar flera grannar som hört av sig till Mitt i Östermalm. Oro finns också att miljöfarliga ämnen från schaktmassorna ska spridas i närområdet vid transporterna och sorteringen.

– Man trodde ju att man flyttade till en miljöstadsdel men det känns inte så, säger Gunnar Carré.

Staffan Lorentz som är projektchef för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret säger till StockholmDirekt att närheten till kajerna är den stora fördelen med att lägga saneringen i Frihamnen. En del av det som man sorterar i anläggningen kommer också att återanvändas i Norra Djurgårdsstaden och därmed inte behöva köras genom resten av staden.

Kan börja användas nästa år

Projektchefen tycker inte heller att val av plats är konstig trots att många bor i närområdet.

– Sorteringsarbetet kommer att ske i ett tält så det kommer inte att damma. Vad gäller lastbilarna så verkar 300 bilar mycket, men jämfört med annan trafik som pågår i staden är det ingenting anmärkningsvärt, säger Staffan Lorentz till StockholmDirekt.

ANNONS

Om staden får som man vill kommer tältet att börja användas för sortering i början av 2019. Ett samråd om projektet pågår till och med 22 november.