Giftig mark på ö utanför Lidingö

Duvholmen Ägarna till varvet på Duvholmen öster om Lidingö har haft planer på att stycka av en bit av sin tomt och upplåta den för bygge av ett fritidshus.

I samband med detta lät de undersöka marken och det visade sig att det finns förhöjda halter av tungmetaller i marken. Gifterna finns dessutom ytligt, vilket innebär en hälsorisk.

Varvsägarna skriver nu till kommunen att de inte kommer att gå vidare med stycknings och bygglovsansökan.