Här får den giftiga plantan härja fritt

Jättelokan har spridit sig från JM:s fastighet i Bromsten över till Spånga tryckeris tomt.
Jättelokan har spridit sig från JM:s fastighet i Bromsten över till Spånga tryckeris tomt.
På platsen där Spånga bollcenter tidigare hade sina lokaler bildas en skog av jättelokan.
På platsen där Spånga bollcenter tidigare hade sina lokaler bildas en skog av jättelokan.
Abbas Ali rensar bort jättelokan vid Bällstaån, 50 meter bort, på uppdrag av kommunen.
Abbas Ali rensar bort jättelokan vid Bällstaån, 50 meter bort, på uppdrag av kommunen.
På en ödetomt i Spånga har den giftiga jättelokan fått växa ostört i flera år.
Eftersom det handlar om privat mark kan kommunen inte gå in och röja, trots att lokan snart förbjuds av hälsoskäl.
Nu oroar sig boende i området för att växten ska ta över deras trädgårdar.

Jättelokan, eller björnlokan som den också kallas, har de senaste åren spridit ut sig rejält över Stockholm. Växten, som till utseendet liknar hundkex, är giftig för människor och slår ut andra växtarter i naturen.

Härjar fritt

På en ödetomt i Bromsten längs med Skogängsvägen, där Spånga bollcenter tidigare hade sin verksamhet, har jättelokan fått härja fritt i flera år. Den planerade Bromstensstaden som ska byggas här har av olika anledningar dragit ut på tiden. Därför står tomterna öde.

Kommunen går inte in och bekämpar jättelokan eftersom det handlar om privat mark som ägs av olika byggherrar, och nu oroar sig boende i området för att växten ska sprida sig.

– De rev flera fastigheter här och skulle börja bygga hus. Sen upptäckte man att marken behövde pålas, och sedan dess tycks det stå stilla, och nu tar jättelokan över helt. Tyvärr innebär ju det att växten har börjat sprida sig in på våra tomter, och det är ju inte så kul, säger en Spångabo som Mitt i träffar på platsen.

Många kommuner har utarbetat en handlingsplan för att få bukt med den oönskade grödan, men det har hittills inte funnits några krav på att en sådan ska finnas.

Från och med den tredje augusti i år EU-klassas arten emellertid som invasiv, vilket innebär att Sverige måste ha en gemensam plan för att bli kvitt växten.

– Då har vi som land mera press på oss från EU, men den har ju varit oönskad ganska länge, säger Henrik Lange, handläggare på Naturvårdsverket, som vägleder och informerar kommuner och länsstyrelser om främmande arter.

Ansvaret för att bekämpa jättelokan ligger i dag på markägaren, ofta kommunen, som också har en samordnande roll i arbetet. Men ibland faller allt mellan stolarna, som på fastigheten i Spånga till exempel.

– Det finns rutiner för hur sånt här ska göras eftersom arbetet med att bekämpa jättelokan har pågått en ganska lång tid, men just de privata tomterna har vi vårt att gör något åt. Vi kan helt enkelt inte gå in på en privat fastighet och börja röja. Precis på samma sätt som vi inte kan gå in och måla om någons hus eller klippa någons gräs, säger Ola Eriksson, presstalesperson på fastighetskontoret.

– Men stöter man på växten i naturen uppskattar vi om man anmäler det till oss, säger han.

Den aktuella fastigheten där jättelokan nu helt har tagit över ägs av JM, och det är upp till dem att röja på platsen.

Men än så länge finns inga direktiv som tvingar någon att ta bort jättelokan från sin mark.

Mitt i har sökt JM.