ANNONS

Giftigt brandskum kan finnas i Vallentunasjön

Tester visar att marken vid bygget Åby ängar är vara förorenat av giftigt brandskum.

– Det finns även en risk att giftet spridits ut i Vallentunasjön, säger Johan Laurell, miljöinspektör på Vallentuna kommun.
ANNONS

Nyligen berättade Mitt i om utsläppen i Okvista industriområde som riskerar att förorena markerna vid Angarnsjöängen.

Nu kan tidningen avslöja ännu ett förorenat område i centrala Vallentuna. Kommunen har hittat förhöjda värden av det miljöfarliga och giftiga ämnet PFOS i marken vid brandstationen i Vallentuna.

– Ämnet var förr vanligt i brandskum och då det tidigare varit en brandövningsplats intill brandstationen är det kanske inte konstigt att ämnet har återfunnits i marken just där, säger Johan Laurell.

– Problemet är att ämnet sprider sig lätt och att det är svårt att bryta ned.

Förhöjda värden hittades redan 2007 men det är först nu frågan har aktualiserats i samband med bygget av Åby ängar.

Kommunen skrev i april, tidigare i år ett föreläggande till Storstockholms brandförsvar. Nu är det aktuellt med ett andra föreläggande där kommunen ska få en bättre bild över hur stor spridningen är, något man inte vet i dagsläget.

– Det finns en dagvattenbrunn precis intill den gamla övningsplatsen. Därför är vi rädda för att det ska ha spridits ända ut till Vallentunasjön, säger Johan Laurell.

Tester har visat att ämnet har spridit sig ner till marken vid Åby ängar.

– Faran är när man har byggt, schaktat marken och nu anlagt vägar där. Då skapas transportvägar för ämnet att spridas ytterligare, säger Johan Laurell.

ANNONS

Beroende på hur höga halter som hittas i de vidare undersökningarna och hur långt det spridits kan även bygget av bostäder komma att stoppas eller senareläggas.

– Det är svårt att säga nu, men förmodligen är det inget problem att bygga. Det beror lite på om man tänker bygga över eller under grundvattenytan. Eftersom det är kommunalt vatten här finns ingen risk att ämnet kan återfinnas i dricksvattnet, vilket skulle ha varit den största hälsofaran i det här läget, säger Johan Laurell.

Ansvariga för utsläppet av PFOS är Storstockholms brandförsvar. Men då kommunen har exploaterat marken har även de ett ansvar i frågan.

Anna von Axelson, tillförordnad chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, tror inte att fyndet av föroreningar i marken ska stoppa bygget av Åby ängar.

– Det är förstås för tidigt att säga nu. Men vi kanske får omvärdera frågan när vi vet mer.

Hon menar också att det är bra om bygget fortgår då pengarna från bostäderna som säljs kan bidra till att bekosta det kommande saneringsarbetet.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Vallentuna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.