Giftigt utsläpp i Ursvik – företag hotas med vite

Företaget har tre veckor på sig att åtgärda läckaget.
Företaget har tre veckor på sig att åtgärda läckaget.
Ett misstänkt cancerframkallande ämne har pyst ut från ett företag i Lilla Ursvik.

Ett antal klagomål om en kemikalisk lukt från en fastighet i Lilla Ursvik inkom under förra året till kommunen. Miljöenheten besökte platsen och bekräftade grannarnas upplevelse om en stark, klorlik lukt.

Vid en kontroll hos företaget konstaterades utsläpp av perkloretyl. Det är ett miljöfarligt ämne som misstänks kunna orsaka cancer och som har negativa effekter på vatten och miljö.

Vid kontrollen upptäcktes att reningen av frånluften var urkopplad och att vissa ledningar var skadade och lagade med silvertejp, vilket förklarade utsläppet.

Nu hotas företaget med vite på 25 000 kronor om de inte inom tre veckor kan redovisa åtgärder till kommunen för att få bukt med problemet.

Enligt kommunens bedömning kan långtidsexponering av perkloretyl vara farligt, men utsläppet uppges inte vara någon akut risk för de som bor i närheten.