Min lokala hjälte

Giftskandalen går nu in i ny fas

Den förorenade jorden i området vid Gladö läcker ut tungmetaller.
Den förorenade jorden i området vid Gladö läcker ut tungmetaller.
Striden om schaktmassorna som läcker tungmetaller i Gladö går vidare. Länsstyrelsen gör ett nytt försök att tvinga det ansvariga företaget att tömma kärret på gifter.

Förra året hamnade den rättsliga processen kring miljöskandalen ute vid Gladö tillbaka på ruta ett. Då var det mark- och miljödomstolen i Nacka som körde över länsstyrelsens krav på att dumpningsmassorna skulle tas bort.

Processen har kommit att handla om juridiska detaljer. Företaget som länsstyrelsen menar ligger bakom dumpningen av massorna behöver än så länge inte göra någonting, eftersom det som blev centralt i rätten var frågan om att det gällde markavvattning.

– Vi hade en idé om att det gällde en allvarlig markavvattning men den specifika frågan fick vi inget stöd för från domstolen. Den här gången har vi bytt lagrum men vill åstadkomma samma sak, säger Per Berglund som har hand om ärendet hos länsstyrelsen.

Samtidigt som frågan bollas fram och tillbaka ligger de förorenade massorna kvar i naturen.

– Vi är tyvärr medvetna om att det drar ut på tiden, vi försöker göra vad vi kan men det är aldrig fördel för miljön att det blir så här, säger Per Berglund.

I länsstyrelsens nya beslut finns ett krav på vite om 200 000 kronor om företaget som misstänks ligga bakom dumpningen inte tar bort massorna. Det är ett direkt föreläggande om att ta bort samtliga fyllnadsmassor.

– Vår utgångspunkt nu är att det är en utfyllnad i vattenområdet, att det är ett intrång i våtmarken, säger Per Berglund.

Samtidigt säger Huddingeföretagets juridiska ombud att man tänker överklaga ärendet till mark- och miljödomstolen igen.

– Länsstyrelsen missade rätt så grovt förra gången rättsligt sätt, min uppfattning är att de inte är på rätt spår nu heller, säger företagets advokat Staffan Mickelson.

Tar företaget något ansvar för att det dumpats massor som innehåller farligt avfall på platsen?

– Det gör man naturligtvis, de beklagar att de inte förutsåg att kunde vara känslig typ av mark­utfyllnad. Det är enkelt att konstatera med facit i hand att det skett misstag i det arbetet. Nästa fråga är hur man ska hantera det här, då delar vi inte länsstyrelsens bedömning, säger Mickelson.

Oppositionsrådet Marica Lindblad (MP) var den som först anmälde dumpningsmassorna 2010 efter att Lokaltidningen Mitt i avslöjat skandalen.

– Det är oerhört beklagligt att gifterna ligger kvar och läcker. Det finns ingenting som förbjuder kommunen att ta en mer aktiv roll i det här, men det har man inte gjort, säger Marica Lindblad.

Fakta

Höga halter av tungmetaller

Enligt prover finns höga halter av bly, kadmium, kvicksilver, barium och zink i massorna ända ner till naturlig mark.

Finns risk att ämnena skadar miljön när de lakas ut i naturen. Det kan leda till skador i ekosystemen som kan slå ut växt- och djurliv.

Finns även exponeringsrisker för människor, det är dock inte klarlagt att det finns några risker för boende i Gladö.

Källa: Mitt i, Naturvårdsverket