Gillar inte nya rondellen

Sven-Eric Zachrisson tycker att det var bättre med korsningens gamla lösning. Han tycker att trafikljusen gav en säker och garanterad passage för gångtrafikanter.
Sven-Eric Zachrisson tycker att det var bättre med korsningens gamla lösning. Han tycker att trafikljusen gav en säker och garanterad passage för gångtrafikanter.
Den bara några veckor gamla Grönstarondellen ifrågasätts redan. En del Lidingöbor undrar om den verkligen ger ett bättre flöde i trafiken.

– Jag tror det handlar om att man måste vänja sig vid en ny trafikplats, säger Mirsad Bektesevic, Lidingö stad.

Den nya rondellen i Grönsta är bara ett par veckor gammal. Under det trafiktunga Lidingöloppet sattes rondellen på ordentligt prov och som både polis och kommunen väntat blev bilköerna långa och bilister stillastående i cirka två timmar.

– Just under den helgen kommer det över 40 000 besökare till ön, så det är en trafiksituation utöver det vanliga. Men säkerhetsaspekterna ska vara bättre med cirkulationsplatser, säger Mirsad Bektesevic, projektledare på Lidingö stads tekniska förvaltning.

Men innan rondellen färdigställts uttrycktes en oro på sociala medier över att cirkulationsplatsen gjorts alldeles för smal. Nu när rondellen använts en tid har Lidingöbornas åsikter varit delade.

– Det känns smidigare och säkrare för dem som kör bil. De som går har nu också företräde, säger Julia Turesson som jobbar i närheten.

Andra tycker att de gamla trafikljusen var en bättre lösning.

– Det ser helknäppt ut, den är alldeles för smal. Jag har inte hört någon som har varit ”jippie” med den nya rondellen. Jag tycker det var bättre med de gamla trafikljusen, när det var grönt var de gående garanterade att komma över, säger Sven-Eric Zachrisson.

Kritik har också framförts om att bussarna ska ha svårt att komma runt i den enfiliga rondellen. Enligt Keolis har man begärt att få innercirkeln av kantsten slipad, eftersom bussens hjul delvis behöver gena för att ta sig igenom rondellen.

– Men vi tycker att framkomligheten har blivit bättre i och med rondellen och ser den inte som något problem, säger Johnny Melander, pressansvarig på Keolis.

Kommunen tror att trafikflödet blir bättre med den nya rondellen – om man bara ger den tid.

– Det handlar bland annat om att man behöver vänja sig vid att det är en cirkulationsplats där. Det är 8 000–10 000 fordon som färdas genom korsningen dagligen och vi tror att rondellen är en långsiktig förändring till det bättre för alla trafikanter, säger han.

Och fler förändringar är planerade på Norra Kungsvägen. Lidingö stad har planer på att sänka hastigheten på delar av Norra Kungsvägen från 70 till 60 kilometer i timmen.

Även en supercykelväg planeras att byggas mellan Per Lagerqvist väg och Grönstakorset.

– Det kommer att ske en del positiva förändringar i trafikmiljön, inte minst för gående och cyklister. Men där pågår fortfarande arbetet, så det kanske inte blir exakt som vi tänkt, säger han.

Lidingö stad hoppas på att förändringarna ska vara klara till nästa års Lidingölopp.

– Cirkulationsplatsen var bara en punktinsats i trafiknätet. Meningen är naturligtvis att trafik­situationen ska bli både säkrare och bättre, säger han.

tel 550 550 00

Fakta

Cyklister får en superväg

Ny supercykelväg föreslås mellan Per Lagerqvists väg och Grönstakorset, bredden cirka 4,4 meter. Arbetscykelpendling prioriteras i och med snabbare cykelförbindelse till Lidingöbron.

Gångvägarna mellan korsningarna Norra Kungsvägen/Bosönvägen och Norra Kungsvägen/Lojovägen kan breddas och göras till gång- och cykelvägar.

Bredden på norra gång- och cykelvägen blir 3,6 meter och på den södra sidan 2 meter och kommer att smalna av körbanan.

Källa: Lidingö stad