Lista: Gillar du namnen på tvärförbindelsen?

Här är namnen på trafiklplatserna om det blir som Huddinge kommuns tjänstemän föreslår.
Här är namnen på trafiklplatserna om det blir som Huddinge kommuns tjänstemän föreslår.
Kärt barn har många namn.
Fyra tunnlar och nio trafikplatser på Tvärförbindelse Södertörn ska få namn.
Huddinge kommun vill dock ändra flera av Trafikverkets förslag.

Här är Trafikverkets förslag på namn längs med Tvärförbindelse Södertörn – från Vårby gård till Slätmossen i Haninge. Huddinge kommun föreslår att ändra flera namn vilket politikerna nu ska ta ställning till. Även namnberedningen i Haninge kommun har ger lokalpolitikerna andra namn.

Alla namn från A-M. Karta: Lantmäteriet/Geodatasamverkan och Trafikverket.

I Huddinge kommun.

A. Trafikplats Duvberget

Kommunen föreslår Trafikplats Vårby istället.

B. Vårbytunneln

Kommunen föreslår Masmotunneln för att inte blanda ihop med dagvattentunnel som heter Vårbytunneln.

C. Trafikplats Masmo

D. Glömstatunneln

Kommunen föreslår Lovisebergtunneln eftersom Huddinge har en ny kommunindelning.

E. Trafikplats Kästa

F. Trafikplats Vårdkasen

Kommunen föreslår Trafikplats Flemingsberg eftersom Flemingsberg är mer känt.

Planerad byggstart år 2021 enligt Huddinge kommun.

G. Annerstatunneln

Kommunen föreslår Vårdkasetunneln.

H. Trafikplats Solgård

Kommunen föreslår Trafikplats Visättra eftersom det finns anslutning till orten härifrån.

I. Stensätratunneln

J. Trafikplats Gladö Kvarn

K. Trafikplats Lissma

Haninge kommun

L. Trafikplats Djupdalen

Kommunens namnberedning föreslår istället Trafikplats Jordbro Västra för att koppla till Jordbro företagspark eller Trafikplats Lillsjön för att koppla till Lillsjövägen.

M. Trafikplats/cirkulationsplats Slätmossen

Om det blir en rondell föreslår namnberedningen istället Jordbrorondellen. Namnet Slätmossen bör sparas till en annan eventuell rondell något längre norrut.