Givmildheten minskade – med tolv ton

farsta centruma
Drygt tio ton kläder samlades in i Farsta centrum – det är tolv ton mindre än i fjol.
Insamlingen Återwin-win, som arrangerades i Farsta centrum, gav mycket färre insamlade kläder i år än i fjol.
”I år nåddes inte de ambitiösa målen”, skriver centrumägaren Atrium Ljungberg.

Drygt tio ton kläder samlades in i Farsta centrum under kampanjveckan i månadsskiftet september/oktober. Det är inte fy skam – men ändå bra mycket mindre än fjolårets 22 ton.

”I år är givmildheten och viljan att hjälpa andra fortfarande stor men förra årets resultat tros vara så bra då engagemanget var så enormt i samband med att den första syriska flyktingströmmen nådde Sverige”, skriver centrumägaren Atrium Ljungberg i ett utskick.

Återwin-win är ett återkommande samarbete mellan fastighetsbolaget Atrium Ljungberg och Stadsmissionen. Kläderna samlades in på sex olika handelsplatser i landet, med syftet att hjälpa utsatta tillbaka till vardagen. Det var inte bara i Farsta mängden kläder minskade. Totalt nådde insamlingen 77 ton mot 110 ton i fjol – trots att målet var att toppa fjolåret.

”I år nåddes inte de ambitiösa målen, men både Atrium Ljungberg och Stadsmissionerna är väldigt nöjda med insamlingen som fortfarande är en av de mest framgångsrika genom tiderna”, skriver Atrium Ljungberg.