Givna namn på tre tunnlar

Västerort Hjulstatunneln, Rinkebytunneln och Tenstatunneln bör bli namn på tre nya tunnlar på E18 mellan Hjulsta och Rinkeby.

Detta föreslår Lantmäteriet i sitt remissvar till Trafikverket.