Stoppade graviditeter utan tillstånd

Läkaren hjälpte kvinnor stoppa sin graviditet, utan tillstånd. Läkaren är en av nio Nackabor i vården som IVO-anmälts sedan 2013.
Läkaren hjälpte kvinnor stoppa sin graviditet, utan tillstånd. Läkaren är en av nio Nackabor i vården som IVO-anmälts sedan 2013.
En läkare i Nacka får IVO-kritik för att ha stoppat graviditeter utan tillstånd.

Sedan 2013 har nio Nackabor som arbetar i vården utretts av IVO.

En har fått kritik, sex har friats, två håller på att granskas.

Nackaläkaren som får kritik har enligt IVO-anmälan arbetat som läkare i flera år, och säger sig inte ha känt till att det krävdes tillstånd för att bedriva abortverksamhet.

I november 2015 kom en anonym anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, mot Nackaläkaren.

På läkarens hemsida framgick enligt IVO att kliniken bedriver medicinska aborter i hemmet upp till ”vecka 8+4”.

IVO fann att läkaren inte är godkänd för att avbryta havandeskap.

Enligt abortlagen ska abort ske på allmänt sjukhus eller vårdinrättning som IVO har godkänt.

IVO skriver i sitt beslut i december 2015 att Nackaläkaren inte kan undgå kritik för denna brist.

Enligt IVO har läkarens abortverksamhet varit av begränsad omfattning och läkaren har lovat upphöra med verksamheten, eller att söka tillstånd från IVO.

Lena Renman, enhetschef IVO, som varit med och tagit beslutet att ge läkaren kritik, säger att som läkare har man skyldighet att känna till de regler som gäller.

– Man har ett stort ansvar som vårdgivare att ta reda på det.

Till Lokaltidningen Mitt i Nacka säger läkaren att hon trodde att det var tillåtet för henne att bedriva den här verksamheten.

– Jag hade tillstånd min tidigare arbetsplats och visste absolut inte att jag skulle begära ett nytt tillstånd när jag bytte arbetsplats. Det har handlat om att jag missat det.

Sedan 2013 har nio Nackabor som arbetar i vården granskats av IVO.

Abortläkaren är den enda som fått kritik. Två av de anmälda väntar ännu på IVO-beslut. Bland annat en läkare där IVO tidigare har slagit fast har förskrivit narkotikaklassade läkemedel utan ordentligt dokumentation eller diagnos. Läkaren ska granskas igen i en uppföljande kontroll under hösten.

Vid en medicinsk abort får kvinnan enligt landstingets Vårdguiden läkemedel som avbryter graviditeten.

Fakta

Vårdpersonal som slipper kritik

Några IVO-anmälningar där vårdpersonal sluppit kritik:

2015: En sköterska anmäls för att ha stulit narkotiska läkemedel på arbetsplatsen. Sköterskan nekar. Då ord står mot ord avslutar IVO ärendet.

2014: En läkare tar ut stora mängder beroendeframkallande läkemedel för egen räkning. Enligt IVO har läkarens yrkesutövning inte påverkats, och läkaren har visat medvetenhet om risken för beroende. IVO anser att det finns särskilda skäl att låta läkaren fortsätta jobba utan prövotid.

2014: En sköterska anmäls för att inte ha kasserat läkemedel enligt gällande rutiner. Bristen är enligt IVO inte av den omfattningen att det ger skäl till kritik.

Källa: IVO