Gjorde en Lex Mariaanmälan

FLEMINGSBERG En patient avled på Huddinge sjukhus efter komplikationer som uppstått efter en blindtarmsoperation. Till en början var patienten på bättringsvägen och flyttades till geriatriska kliniken, men läget försämringar upptäcktes då patienten skulle skrivas ut från sjukhuset.

I sjukhusets Lex-Maria-anmälan står att geriatriska kliniken menar att en möjlig orsak till dödsfallet beror på svårigheter för kliniken att skriva över patienter till andra avdelningar.