Glada budskap ska ge glada Skarpnäcksbor

Skarpnäcksbor ska fås att tänka mer positivt, enligt medborgarförslag.
Skarpnäcksbor ska fås att tänka mer positivt, enligt medborgarförslag.
Film- och ljudinstallationer med positiva budskap runt om i Skarpnäcks stadsdel ska få de boende att må bättre. Det föreslår några boende i Skarpnäck och Björkhagen i ett medborgarförslag.

Enligt förslaget ska högtalarsystem och videoskärmar placeras ut i det offentliga rummet och i utvalda verksamheter. Där ska inslag med personer som ger inspiration till lycka, välmående, bättre hälsa  och empati spelas upp. Det kan exempelvis vara intervjuer med lokala förebilder från Skarpnäck som lyckats med något de vill eller intervjuer med andra boende om deras drömmar och mål.

Förslagets upphovspersoner menar man genom att exponera stadsdelsinvånarna för positiva budskap kan förändra deras tankemönster så att de mår bättre.

Idén till förslaget har de fått genom en installation i Skarpnäcks skatepark där en högtalare i inne i en container då och då sänder ut motiverande och inspirerande föredrag.

Att genomföra förslaget beräknas kosta 3,8 miljoner kronor. Men förslagsställarna menar att de pengarna snabbt kommer att tjänas in för att skatteintäkterna i området kommer att öka när människor börjar må bättre och utvecklas och får jobb eller startar egna verksamheter.

Stadsdelsförvaltningen som tittat på förslaget tycker att det är intressant och kreativt, men vill att det avslås för att det är för dyrt.

Beslut fattas av stadsdelsnämnden den 15 juni.