Glädje efter Råstabeslut

Råstasjön den 21 september, precis vid gränsen mellan Solna och Sundbyberg.
Råstasjön den 21 september, precis vid gränsen mellan Solna och Sundbyberg.
"Skönt om detta vansinne äntligen stoppas", "sjön och fåglarna ska segra". Efter beskedet om att byggplanerna vid Råstasjön ska prövas igen är det många i sociala medier som hurrar, medan andra varnar om att "inte ropa hej".

Det var förra måndagen som Mitt i kunde berätta att Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd för vissa överklaganden mot Solna stads byggplaner runt Råstasjön.

Nyheten slog rekord i antal gilla-markeringar på olika Facebooksidor och delades flitigt i sociala medier.

Reaktionerna var starka och kom direkt – ”skönt om detta vansinne äntligen kan stoppas”, ”sjön och fåglarna ska segra”, ”nu ska vi vinna och rädda Solnas gröna pärla!”, var några röster.

Samtidigt påpekade flera att prövningstillståndet inte betyder att bygget vid Råstasjön stoppas, vilket är sant.

Beslutet innebär att domstolen de närmsta veckorna tar in synpunkter från berörda parter, eventuellt besöker platsen och sedan tar ett slutgiltigt beslut i frågan som inte kan överklagas.

Byggnadsnämndens ordförande i Solna, Torsten Svenonius (M) ser prövningstillståndet främst som en fördröjning.

– Det säger inget i sak, det är bara ett konstaterande om att det kommer att ta ytterligare en tid, säger han.

Hans åsikt om exploateringen vid sjön påverkas varken av domstolens beslut eller den kraftiga opinionen mot bygget.

– Hade jag inte trott det här var det rätta beslutet hade det inte fattats. Den bedömningen vi gjorde i fullmäktige för två år sedan gäller fortfarande, säger Torsten Svenonius.

Även på andra sidan stadsgränsen har beslutet väckt reaktioner. Många Sundbybergare ser Råstasjön och Lötsjön som en grön kil som hänger ihop, och även här har motståndet varit stort.

Jonas Nygren (S), kommunstyrelses ordförande i Sundbyberg, tycker dock det är svårt att ha synpunkter på grannstadens byggplaner.

– Men beslutet att man skulle pröva det högre upp var kanske inte så oväntat, det är ju en rättighet som finns att man gör prövningar. Hela bygget har ju varit omdiskuterar och kontroversiellt.

Var står du själv?

– Man kan väl säga så här: Det är viktigt hur man kan balansera stadens utveckling med en god miljö runt sjöarna. Men det är svårt för mig att bedöma om det är rätt eller fel eller lagom, säger han och fortsätter:

– Solna och Sundbyberg bygger på väldigt olika sätt. Allt i Solna är storskaligt, mastodontbyggen, medan så gör vi inte i Sundbyberg. Vi bygger i mindre skala och mer stadsmässigt, avslutar han.