Min lokala hjälte

Glädje över ny akut dagvård för cancersjuka barn

Vårdenhetschefen Annika McCarthy och omvårdnadschefen Nina Hultman på Barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus är förväntansfulla inför den nya akuta dagvården. "Det är så stor vinst för patienterna" säger Nina Hultman.
Vårdenhetschefen Annika McCarthy och omvårdnadschefen Nina Hultman på Barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus är förväntansfulla inför den nya akuta dagvården. "Det är så stor vinst för patienterna" säger Nina Hultman.
Kortare väntetider, färre inläggningar och ökad trygghet med kända ansikten. Idag öppnar en ny akut dagvård för cancersjuka barn på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Barnonkologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna behandlar cancersjuka barn från hela länet. De drabbade familjerna har hittills varit hänvisade till barnakuten när feber eller andra komplikationer uppstår mellan cancerbehandlingarna.

Nu blir det lättare att snabbt få hjälp. En ny akut dagvård öppnar idag på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

– Den är en trygghet för barnen att få möta personal som de känner, läkare och sjuksköterskor som har specialistkompetens i barnonkologi, säger Annika McCarthy, vårdenhetschef på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

På den nya dagvården kan de sjuka barnen exempelvis få hjälp med antibiotikabehandling och provtagning. De kan även slussas vidare direkt till andra avdelningar för inläggning.

Personalen kommer även att vara tillgänglig på telefon för sjukvårdsrådgivning för de cancerdrabbade familjerna.

– Många föräldrar har hört av sig och är jätteglada över satsningen, säger Annika McCarthy.

Det många upplever som tufft under behandlingstiden är att de behöver söka akutvård så ofta och tillbringa så mycket tid på sjukhus.

– Nu slipper de sitta på akutmottagningen där det är många barn och långa väntetider, säger Annika McCarthy.

Dagvården för cancersjuka barn kommer att drivas som ett projekt under ett år. Personalen på Barnonkologen har sökt och fått pengar från Stockholms läns landstings satsning Arbetsmiljölyftet.

Ett delmål är att under året hitta nya sätt att arbeta på utifrån patienternas och personalens behov.

– Det känns fantastiskt. Vi hoppas att det blir så bra som vi har tänkt oss och att vi framöver får ytterligare medel så att dagvården får vara kvar, säger Annika McCarthy.

Fakta

Cancersjuka barn från hela Sverige

Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna tar emot och vårdar cancersjuka barn- och ungdomar från Stockholms läns landsting och Gotland.

På sektionen behandlas och vårdas även patienter med andra komplicerade cancersjukdomar från andra landsting

Den nya akuta dagvården för cancersjuka barn finansieras inom ramen för Stockholms läns landstings Arbetsmiljölyftet.

Totalt har landstinget satsat 150 miljoner kronor perioden 2014-2016 på en rad olika arbetsmiljöprojekt.