Fiskare hamnade mitt i militärens skjutövning

Upplands Väsby Två Väsbybor döms till dagsböter av Mora tingsrätt för att i maj förra året olovligt ha vistats på ett skjutfält i Dalarna. Männen planerade att fiska vid en sjö men området tillhörde militären och en pågående skjutövning fick avbrytas. Tingsrätten slår fast att männen inte hade uppsåt att störa men konstaterar samtidigt att de har varit oaktsamma och dömer dem till brott mot skyddslagen.