Nu har Gladö-eken fällts

Eken i Gladö kvarn har fällts.
Nu har den gamla eken i Gladö kvarn fällts.
Här är resterna av den gamla eken i Gladö kvarn. Nu kan rondellen byggas som gör att bussen som ska trafikera området kommer runt.
Gladö kvarn-bon Agneta Cottin är bedrövad:
– De går fram så brutalt, säger hon.

Omdaningen av fritidshusområdet Gladö kvarn till villaområde har pågått i många år. Men det var först i elfte timmen som det gick upp för boende i området att den gamla eken nere vid Nyboviksbadet skulle fällas.

Rondell ska byggas

Där ska en rondell byggas, så att den buss som ska trafikera Gladö kvarn kan vända.

Enligt Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, har kommunen gjort allt för att spara eken.

Om rondellen flyttats hade den hamnat inne i naturreservatet, och den marken bedöms som mer skyddsvärd än eken. Och nu har detaljplanen vunnit laga kraft.

– Det är inte roligt att behöva ta ner en ek. Men tyvärr så stod här många olika intressen mot varandra, och den här eken finns inte med på listan över skyddsvärda träd i kommunen, säger hon.

Hamnat i kläm

Agneta Cottin menar att eken hamnat i kläm i byråkratin.

– De hade kunnat söka dispens i ett tidigt skede i planeringen, men någonstans på vägen valde de att inte göra det. Jag tycker inte att kommunen tar ett helhetsansvar för miljön här. De går fram så brutalt, säger hon.